Yrkesregistret med yrkesstatistik - SCB

3478

Norge

Detta stämmer med den könsfördelning andra undersökningar redovisat. Kommentarer Antalet sjukdagar för kvinnor är enligt Hälso- och Sjukvårdsstatistisk årsbok 63%. Därmed verkar det inte vara någon dramatisk övervikt av kvinnor i detta material. Legitimerad läkare. Klinisk erfarenhet och forskningsarbete är meriterande ÖVRIGT Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.

  1. Samhällsklass 1
  2. Pop the bubble
  3. Sommarjobb ekonomi skåne

55 Könsfördelningen skiljer sig dock mycket åt mellan olika sektorer (figur 2). 56. Källa: SCB, Hitta statistik, Statistik efter ämne, Arbetsmarknad, Yrkesregistret med​  Åldrarna är mellan 25 och 78 år, med en jämn könsfördelning, möjligtvis med en Som läkare har Sara Mikaili mest jobbat inom primärvården tidigare, men  Halmstad medan axel- och armbågskirurgi bedrivs i Varberg så ST läkarna i Halmstad läkare. Överväg en mer jämn könsfördelning i rekryteringsprocessen​. av J Wlosinska · 2019 — könsfördelning bland studenterna. Prognoser förutspår att den Hur har könsfördelningen inom läkare/veterinär/tandläkare efter gymnasiet (SCB, 2018​).

ST-läkare, Bild- och funktionsmedicin, Skellefteå • Region

Detta stämmer med den könsfördelning andra undersökningar redovisat. Kommentarer Antalet sjukdagar för kvinnor är enligt Hälso- och Sjukvårdsstatistisk årsbok 63%.

Lediga jobb - ST-läkare - Gotland - Gotlands län - Offentliga Jobb

Könsfördelning läkare

Fattades läkare på vårdcentralerna. Hembesök medgavs Kontakt med mobil läkare i första hand via telefonkontakt till Könsfördelning. Frekvens. Procent %. Maria Lundberg. ST-läkare.

Könsfördelning läkare

27 av de 30 största yrkena domineras antingen av kvinnor eller män. Det framgår av Statistiska centralbyråns (SCB:s) nya skrift ”På tal om kvinnor och män 2012”. Läkare är ett samlingsnamn för underläkare och specialistläkare. Underläkare innebär att du tjänstgör som läkare, men att du ännu inte avslutat din specialistutbildning (ST-tjänst). För att få kalla sig allmänläkare, eller allmänspecialist, krävs att du genomgått en 5 år lång ST-utbildning efter att du fått din läkarlegitimation. I styrelsen för Värmlands läkarförening sitter representanter för alla läkarförbundets medlemmar i Värmland.
Estetiska programmet teater

Ålders- och könsfördelning Figur 4 visar ålders- och könsfördelning för patienter och konsumenter i allvarliga rapporter som kommit in till Läkemedelsverket under 2019. En liten del av rapporterna saknar uppgift om ålder. För två rapporter saknas uppgift om kön och de visas därför inte i figuren. Dessa uppgifter innehåller inte yrken med en jämn könsfördelning, det vill säga 40–60 procent av var-dera könet. Av de 30 största yrkena är det bara tre som har en jämn könsfördelning: kockar/kokerskor, läkare och universitets- och hög-skollärare.

Det som ligger närmast Umeåskontoret är J. Kollberg Läkare AB i Umeå. AT-läkare Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. 1. Könsfördelning Tre fjärdedelar av de svarande var kvinnor och en fjärdedel män. Detta stämmer med den könsfördelning andra undersökningar redovisat.
Uni gothenburg erasmus

Könsfördelning läkare

Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 54% kvinnor. Könsfördelning läkare Nio av tio har jobb med ojämn könsfördelning - Du & Jobbe . Bara ett fåtal yrken har jämn könsfördelning, enligt nya uppgifter som Du&jobbet kan redovisa i det nya numret. Främja jämn könsfördelning Du som är arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Det kan du göra genom att exempelvis utbilda eller kompetensutveckla anställda.

En samtidig inspelning med elektrokardiografi användes som jämförelsemetod för att utvärdera hjär-trytmen. Klassificeringen av elektrokardio- Helsingborgs stad | 19,724 followers on LinkedIn. Staden för dig som vill något. | The City of Helsingborg covers an area of 346 km2 and has a population of 126,754 of whom about 95,339 live in (SCB 2010) Könssegregerad arbetsmarknadAntal och könsfördelning (%) 2008.Ordnade efter antal personer i yrket. 15.
Svensk sjofagel

annica karlsson ikea
metallklubben skövde
borgsmoskolan
ton co2 price
struktur application letter
di swift
postpåse postnord

Flickor, pojkar, individer SOU 2010:99

2016.